Addurl.nu" /> Addurl.nu"> Addurl.nu"> Addurl.nu" />

Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Thẩm định giá trị tài sản

2. Dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Đào tạo: Thẩm định giá, bất động sản.

4. Tư vấn nghiên cứu thị trường Bất động sản.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH

1. Phương pháp so sánh/so sánh trực tiếp

2. Phương pháp chi phí giảm giá

3. Phương pháp đầu tư

 • Phương pháp đầu tư truyền thống.
 • Kỹ thuật luồng tiền chiết khấu

4. Phương pháp thặng dư

5. Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác.

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH

 • Mua bán, chuyển nhượng.
 • Vay vốn ngân hàng.
 • Góp vốn liên doanh.
 • Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp
 • Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế.
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư.
 • Chứng minh tài sản du học, du lịch
 • Đấu thầu, thanh lý tài sản
 • Các mục đích khác…

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700