Thẩm định giá trị tài nguyên

Thẩm định giá Hoàng Quân là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt nam nghiên cứu và áp dụng các phương pháp quốc tế về định giá tài nguyên. Trên cơ sở đó, với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, thời gian qua Thẩm định giá Hoàng Quân đã tiến hành định giá các tài nguyên rừng, mỏ, khoáng sản… phục vụ cho việc kêu gọi vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam.

1. Khái niệm về tài nguyên

Tài nguyên là một danh từ dùng để chỉ tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người. Trong đó, phần lớn được phân thành các lĩnh vực như:

 • Tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên gió…
 • Tài nguyên xã hội.
 • Tài nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo.

dinh gia tai nguyen, tham dinh mỏ khoáng sản, tham dinh gia rung

2. Thẩm định giá tài nguyên là gì?

Thẩm định giá trị tài nguyên được hiểu khái quát là việc xác định các giá trị của các tài nguyên thiên nhiên như: tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên mỏ đá, mỏ quặng vàng, mỏ quặng chì, mỏ thiếc, tài nguyên năng lượng… dựa trên cái phương pháp và quy trình thẩm định giá theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hoặc thông lệ Quốc tế.

3. Mục đích của thẩm định giá tài nguyên

Việc xác định rõ giá trị của các tài nguyên thiên nhiên, giúp các chủ thể liên quan như: chủ đầu tư, đơn vị chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo hiểm, cơ quan thế,…ra được những quyết định kịp thời liên quan tới các tài nguyên đó:

 • Mua bán, chuyển nhượng
 • Cổ phần hóa doanh nghiệp, thu hút đầu tư
 • Góp vốn đầu tư
 • Thế chấp vay vốn
 • Xây dựng chính sách quản lý Nhà nước
 • Hỗ trợ tìm kiếm giải pháp.
 • Các mục đích khách

4. Phương pháp thẩm định giá Tài nguyên

Tại thẩm định giá Hoàng Quân – Chi nhánh Hà Nội, việc thẩm định giá tài nguyên được thực hiện theo các phương pháp đã quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, bao gồm:

 • Phương pháp định giá tài nguyên.
 • Phương pháp so sánh/so sánh trực tiếp
 • Phương pháp chi phí giảm giá
 • Phương pháp đầu tư (phương pháp đầu tư truyền thống/kỹ thuật luồng tiền chiết khấu)
 • Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)
 • Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác…

5. Quy trình thẩm định giá tài nguyên

Cũng giống như quy trình thẩm định giá trị các lĩnh vực tài sản khác như: bất động sản, động sản, doanh nghiệp…tại Hoàng Quân, việc xác định giá trị các tài nguyên thiên nhiên trải qua các bước sau:

a. Xác định khái quát về nguồn tài nguyên cần thẩm định giá và đơn vị giá trị làm cơ sở thẩm định giá.

 • Xác định khách hàng, yêu cầu của khách hàng, những người sử dụng kết quả thẩm định giá
 • Đặc điểm cơ bản về pháp lý, kinh tế kỹ thuật của nguồn tài nguyên cần thẩm định giá
 • Mục địch thẩm định giá, Thời điểm thẩm định giá
 • Những giả thiết và những điều kiện hạn chế
 • Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên theo hợp đồng thẩm định giá
 • Xác định nguồn dữ liệu cần thiết phục vụ cho công việc thẩm định giá
 • Xác định cơ sở giá trị của thẩm định giá

b. Lâp kết hoạch thẩm định giá

 1. Xác định tài liệu thu thập về thị trường, và các nguồn tài liệu phải đảm bảo đáng tin cậy và được kiểm chứng
 2. Xác định các yếu tố cung cầu thích hợp với chức năng, các đặc tính và các quyền gắn liền với nguồn tài nguyên và đặc điểm thị trường
 3. Xây dựng tiến độ nghiên cứu, trình tự thu thập và phân tích dữ liệu thông tin
 4. Lập đề cương kế hoạch thực hiện công việc thẩm định giá

c. Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin

 • Khảo sát thị trường:  Cần phải chụp ảnh nguồn tài nguyên một cách tổng quát và chi tiết làm cơ sở lưu hồ sơ thẩm định giá
 • Thu thập thông tin: Về tính pháp lý của nguồn tài nguyên; Liên quan đến sản lượng khai thác, đơn giá bán một đơn vị tài nguyên, doanh thu, chi phí, lãi suất, thu nhập…;Về yếu tố cung cầu trong nước, ngoài nước, các lực lượng tham gia thị trường, động thái người mua, người bán tiền năng.

d. Xác thực và phân tích thông tin đã khảo sát, thu thập

 • Phân tích thông tin từ khảo sát thực tế hiện trường nguồn tài nguyên
 • Phân tích về việc sử dụng tốt nhất và tối ưu của nguồn tài nguyên
 • Phân tích những đặc trưng của thị trường nguồn tài nguyên thẩm định
 • Phân tích về khách hàng
 • Phân tích ý nghĩa về mặt kinh tế của nguồn tài nguyên thời điểm hiện tại và tương lai
 • Phân tích vấn đề môi trường và tính bền vững trong khai thác nguồn tài nguyên

e. Xác định giá trị nguồn tài nguyên cần thẩm định giá

Nêu các phương pháp thẩm định giá được áp dụng và phân tích mức độ phù hợp của một hoặc nhiều phương pháp trong thẩm định giá với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của nguồn tài nguyên và mục đích thẩm định giá.

f. Lập báo cáo thẩm định giá

Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt nam nghiên cứu và áp dụng các phương pháp quốc tế về định giá tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó Thẩm định giá Hoàng Quân cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành thẩm định giá được tổ chức BVQI (Anh Quốc) cấp chứng nhận về quản lý chất lượng ISO 9001:2000

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0974 959 578