Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm khi vay vốn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về việc hỗ trợ lãi suất 2%/năm  cho các khoản vay của Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh. Nghị định có hiệu lực từ 20/5/2022, khoản hỗ trợ được trích từ Ngân sách Nhà nước.

nghị định 31/NĐ-CP, doanh nghiệp hưởng hỗ trợ lãi suất, vay vốn ngân hàng

Đối tượng hưởng hỗ trợ lãi suất

Theo đó, các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thuộc các ngành: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, GD-ĐT, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; Các ngành có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm khi vay vốn ngân hàng.

Ngoài ra, các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố cũng được hỗ trợ lãi suất .

Cụ thể, khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023. Mức lãi suất hỗ trợ 2%/năm được tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế. Đến thời điểm trả nợ lãi của từng kỳ, ngân hàng thương mại sẽ giảm cho khách hàng số tiền lãi phải trả bằng số lãi được hỗ trợ trong kỳ.

nghị định 31/NĐ-CP, doanh nghiệp hưởng hỗ trợ lãi suất, vay vốn ngân hàng 2

Thời gian hưởng hỗ trợ, đối tượng ngoài Nghị định 31/NĐ-CP

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nếu có số dư nợ gốc quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả, hay được gia hạn nợ... thì sẽ không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất.

Cũng theo Nghị định 31/NĐ-CP, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Việc cho vay hỗ trợ lãi suất này sẽ được dừng sau thời điểm 31/12/2023, hoặc khi các ngân hàng hết hạn mức.

Với Nghị định 31/2022/NĐ-CP, khoản cho vay hưởng hỗ trợ lãi suất 2%/năm nói trên có quy mô khoảng 40.000 tỷ đồng, nằm trong gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội có quy mô 350.000 tỷ đồng được Quốc hội thông qua tháng 1/2022.

Thông tin về Thẩm định giá

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0974 959 578