Bộ tài chính thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ tài chính vừa ban hành Quyết định số 1951/QĐ-BTC ngày 6/10/2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính do trực tiếp bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

tổ công tác đặc biệt bộ tài chính, bộ trưởng tài chính, hồ đức phớc, hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc làm tổ trưởng tổ công tác đặc biệt

Theo nội dung Quyết định, tổ công tác sẽ có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thực thi các Nghị quyết của Nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh. Đồng thời tổ công tác sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, doanh nghiệp để có các biện pháp giải quyết kịp thời của doanh nghiệp, người dân.

Theo đó, các thành viên của Tổ công tác sẽ tiếp nhận, tổng hợp ghi nhận phản ánh, kiến nghị, chuyển ngay trong ngày kiến nghị đến các Vụ, Cục, Tổng cục chức năng (qua Tổ công tác/Văn phòng Bộ Tài chính) xử lý theo thẩm quyền hoặc giao cá nhân, tập thể/đầu mối xử lý ngay theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Tổ công tác của Bộ tài chính sẽ rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, các “giấy phép con” không phù hợp,làm ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp hoặc đời sống của người dân.

Về cơ chế phối hợp giữa các thành viên Tổ công tác, các thành viên Tổ công tác sẽ phối hợp – trao đổi thông qua việc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc bằng văn bản giữa các thành viên Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác cử cán bộ đại diện làm đầu mối phối hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất, các thành viên Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân tại đơn vị; nêu rõ nguyên nhân chậm trễ chưa xử lý, kiến nghị xử lý từng trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có), gửi Tổ phó Thường trực Tổ công tác để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, chỉ đạo/kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vượt thẩm quyền Bộ Tài chính.

tổ công tác đặc biệt bộ tài chính, bộ trưởng tài chính, hồ đức phớc, hỗ trợ doanh nghiệp

Cơ cấu nhân sự của tổ công tác gồm Bộ trưởng tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng; 3 tổ phó gồm: Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp làm Tổ phó thường trực; ông Vũ Đức Hội - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước; ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế và 9 thành viên là lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 1951/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2021 và thay thế Quyết định số 1798/QĐ-BTC ngày 15/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nguồn: Tạp chí tài chính

Thông tin liên hệ về Thẩm định giá tài sản

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700