Những Quy định mới cho Doanh nghiệp ngành Thẩm định giá từ 1/5/2021

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp thẩm định giá phải là thẩm định viên và hành nghề ít nhất 36 tháng; Thẩm định viên phải ký ít nhất 10 bộ chứng thư thẩm định trong năm; cơ quan thẩm định giá phải gửi 01 bản sao Báo cáo kết quả thẩm định giá hoặc Kết luận thẩm định giá tài sản qua đường công văn, fax hoặc hệ thống báo cáo điện tử về Bộ Tài chính…đó là một vài quy định mới được áp dụng theo Nghị định số 12/2021/NĐ-CP từ 1/5/2021.

Ngày 24/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá trị tài sản. Theo đó kể từ ngày 01/5/2021, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định tại điểm c (khoản 1, hoặc 2, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5) Điều 39 Luật giá; đồng thời, phải có ít nhất 36 tháng là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.

nghi dinh 12/2021, nghi định thẩm định giá, quy dinh tham dinh gia

Đến hết ngày 15/12 hàng năm, thẩm định viên về giá đã hành nghề từ 6 tháng trở lên trong năm đó nếu không ký đủ 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định trong năm thì sẽ không được đăng ký hành nghề thẩm định viên trong năm tiếp theo. Tuy nhiên quy định này không áp dụng cho thẩm định viên đang là đại diện pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá.

Cũng theo Nghị định 12/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp thẩm định giá đang trong giai đoạn bị đình chỉ hoặc tạm ngưng hoạt động thẩm định giá; hoặc không đảm bảo một trong các điều kiện tương ứng loại hình doanh nghiệp (quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 39 - Luật Giá) nhưng chưa bị đình chỉ hoạt động thì không được ký hợp đồng dịch vụ Thẩm định giá.

nghi dinh 12/2021, nghi định thẩm định giá, quy dinh tham dinh gia 2

Bên cạnh xây dựng những quy định mới, Nghị định 12/2021/NĐ – CP cũng đã bổ sung quy định so với pháp luật hiện hành. Theo đó, cơ quan thẩm định giá tài sản hoặc đơn vị thành lập Hội đồng định giá có trách nhiệm gửi 1 bản sao Báo cáo kết quả thẩm định giá hoặc Kết luận thẩm định giá qua đường công văn, fax hoặc hệ thống báo cáo điện tử về Bộ Tài chính để đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Nhà nước về thẩm định giá, trừ trường hợp tài sản thuộc danh mục tài sản bí mật của Nhà nước.

Về việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, Bộ tài chính có trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thẩm định giá kết nối dữ liệu về giá của mình với với cơ sở dữ liệu về giá của quốc gia.

Nguồn: Theo VP Chính Phủ

Thẩm định giá Hoàng Quân – Thước đo giá trị

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700