Sở xây dựng Hà Nội thẩm định giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội

Theo đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội của Thủ tướng chính phủ, năm 2024, TP Hà Nội đã đăng ký 3 dự án với 1200 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu cảu người dân được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở của Chính phủ. Sở xây dựng Hà Nội được UBND giao ủy quyền thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

nhà ở xã hội, sở xây dựng hà nội, thẩm định giá bán, thẩm định giá nhà

Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận hồ sơ đối với 3 thủ tục hành chính thuộc quyền quyết định của UBND TP Hà Nội, gồm:

  • Thứ nhất: Ủy quyền thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh;
  • Thứ hai: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư;
  • Thứ ba: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

Thời hạn ủy quyền sẽ bắt đầu từ ngày ký quyết định đến hết ngày 31/12/2025.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội và pháp luật về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên; bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính để tổ chức thực hiện việc ủy quyền; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND TP tình hình, kết quả thực hiện.

nhà ở xã hội, sở xây dựng hà nội, thẩm định giá bán, thẩm định giá nhà

Đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội

Theo kế hoạch Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội của Thủ tướng, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ hoàn thành khoảng 428.000 căn. Tuy nhiên theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến thời điểm này mới hoàn chỉ thành được 70 dự án với 35.566 căn hộ, đạt 8,3% mục tiêu đặt ra. Công tác phát triển nhà ở xã hội nói chung và triển khai Đề án dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội nói riêng đang được các bộ, ngành liên quan và địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai.

Nguồn: Sở Xây dựng Hà Nội

Thông tin liên hệ:

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700