Thẩm định giá khác thẩm tra như thế nào?

- Hỏi: Thẩm định giá có khác với thẩm tra không ah? Bên mình là cơ quan nhà nước, đang muốn định giá lô máy tính cũ để thanh tý nhưng theo quy định thì cần thẩm tra tài sản trước khi thanh lý.

- Trả lời:  Theo các quy định của pháp luật hiện hành, Thẩm tra và Thẩm định giá là hai hoạt động khác nhau. Theo đó

Thẩm tra là việc đánh giá sự chính xác, đúng đắn của nội dung và hình thức của một hoạt động hay dự thảo, đề xuất, quyết định… nào đó.

Còn thẩm định giá là hoạt động định giá tài sản ra đơn vị tiền tệ theo giá trị thị trường tại thời điểm thẩm định giá.

Như vậy, trong phạm vi câu hỏi có thể hiểu thẩm tra là hoạt động cần có trước để các cơ quan Nhà nước xác định sự chính xác của tài sản xem có được phép thanh lý hay không. Nếu được thì sau đó mới tiến hành các thủ tục để thẩm định giá lô tài sản đó trước khi tiến hành thanh lý, đấu giá.

Thông tin liên hệ: 0901 186 700

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700