Thẩm định giá máy móc hết khấu hao

- Hỏi: Máy móc đã hết khấu hao, cần định giá về 0 đồng để thanh lý thì thẩm định thế nào vậy ạ?

- Trả lời:  Việc thẩm định giá tài sản đã hết khấu hao hay chưa hết khấu hao đều không ảnh hưởng đến kết quả thẩm định của thẩm định viên. Vì theo các quy định trong Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, các phương pháp thẩm định giá tài sản sẽ còn phụ thuộc vào hiện trạng thực tế của tài sản. Có những tài sản đã hết khấu hao nhưng trên thực tế vẫn còn giá trị thị trường và ngược lại.

Vì vậy, việc định giá về 0 đồng của tài sản cần phải có sự đánh giá thực tế của thẩm định viên.

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700