CÁCH ĐỊNH GIÁ CÔNG TY MỚI

Việc xác định cách định giá công ty/doanh nghiệp dù mới hay cũ, to hay nhỏ đều tuân theo những quy định về thẩm định giá Doanh nghiệp trong Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Cụ thể là tiêu chuẩn thẩm định giá số 12

cach dinh gia cong ty moi, thẩm định giá doanh nghiệp, công ty định giá

Cách định giá công ty mới thành lập là một quá trình không dễ dàng và khá chủ quan, tuy nhiên đó là việc mà các chủ sở hữu phải làm. Định giá quá thấp, công ty của bạn sẽ mất giá trị; đưa giá lên quá cao, các nhà đầu tư sẽ không tin tưởng và thiếu thuyết phục.

Vậy thẩm định giá công ty mới như nào để vừa không bị thất thoát giá trị, vừa không “ảo giá”, thiếu thuyết phục. Hãy cùng tìm hiểu một số phương pháp định giá doanh nghiệp phổ biến và chính xác.

Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá do Hội thẩm định giá Việt Nam ban hàng có nêu 5 phương pháp định giá công ty/doanh nghiệp gồm:

1. Phương pháp tài sản

Là phương pháp định giá doanh nghiệp dựa trên tổng giá trị của các tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty đó. Cụ thể tổng giá trị tài sản gồm:

 • Tài sản hữu hình và tài sản tài chính của công ty: máy móc, nội thất văn phòng, máy tính, đồ đạc, mẫu vật (và chi phí để phát triển chúng),....
 • Tài sản vô hình của công ty: bằng sáng chế, thương hiệu và cả giấy tờ thành lập công ty, các nhân viên. Giá trị của hầu hết các công ty nằm ở con người; mối quan hệ khách hàng
 • Giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang cần được thẩm định giá.

Đây là phương pháp thông dụng và phổ biến nhất được các công ty, đơn vị thẩm định giá áp dụng khi tiến hành định giá công ty mới.

2. Phương pháp giá giao dịch

Cách định giá công ty này là ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang cần thẩm định giá dựa trên giá giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp hay chuyển nhượng cổ phần thành công trên thị trường của chính doanh nghiệp đó.

Theo đó, giá trị của công ty sẽ được tính trên giá bình quân theo khối lượng giao dịch từ ít nhất ba giao dịch thành công trong việc chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần gần nhất tính tới thời điểm thẩm định giá.

Nếu công ty cần thẩm định giá đã niêm yết cổ phần trên sàn chứng khoán hay đã đăng ký giao dịch trên UPCOM, giá cổ phần để tính giá thị trường vốn chủ sở hữu là giá giao dịch, hoặc giá đóng cửa của cổ phần công ty cần thẩm định giá hay gần nhất với thời điểm thẩm định giá và phải có giao dịch của cổ phần này trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm thẩm định giá trước đó.

3. Phương pháp tỷ số bình quân

Cách định giá công ty này có thể hiểu là ước tính giá trị của công ty cần thẩm định giá thông qua tỷ số thị trường trung bình của các doanh nghiệp so sánh. Theo đó, các tỷ số thị trường cân nhắc để sử dụng trong phương pháp tỷ số bình quân gồm có:

 • Tỷ số giá với thu nhập bình quân
 • Tỷ số giá với doanh thu bình quân
 • Tỷ số giá trên giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu bình quân
 • Tỷ số giá trị doanh nghiệp với lợi nhuận trước thuế
 • Lãi vay & khấu hao bình quân
 • Tỷ số giá trị doanh nghiệp và doanh thu

4. Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

Là ước tính tổng của giá trị chiết khấu dòng cổ tức của công ty đang cần thẩm định giá. Theo đó, cách định giá công ty gồm các yếu tố dưới đây:

 1. Dòng cổ tức của công ty cần thẩm định giá
 2. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu
 3. Giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo như sau:
 • Trường hợp 1: Dòng cổ tức sau giai đoạn dự báo là không tăng trưởng và kéo dài vô tận.
 • Trường hợp 2: Dòng cổ tức sau giai đoạn dự báo tăng trưởng đều đặn mỗi năm và kéo dài vô tận.
 • Trường hợp 3: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động vào cuối kỳ dự báo, giá trị cuối kỳ dự báo được xác định bằng giá trị thanh lý của doanh nghiệp.
 • Trường hợp 4: Giá trị vốn chủ sở hữu của công ty đang cần thẩm định giá.

​​tham dinh giá doanh ngiệp startup, thẩm định doanh nghiệp mới, cách định giá công ty mới

5. Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp

Cách định giá công ty này là ước tính tổng của giá trị chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp với giá trị hiện tại của các tài sản phi hoạt động của doanh nghiệp tại thời điểm thẩm định giá. Giả sử doanh nghiệp thẩm định giá là công ty cổ phần, phương pháp này được áp dụng với giả định coi các cổ phần ưu đãi của doanh nghiệp thẩm định giá như cổ phần thường. Giả định này phải được ghi rõ trong phần hạn chế của “Chứng thư thẩm định giá” và “Báo cáo kết quả thẩm định giá”.

Theo đó, để áp dụng phương pháp thẩm định giá này cần xác định được các chỉ số sau:

 • Dòng tiền tự do của doanh nghiệp
 • Chi phí sử dụng vốn bình quân giao quyền của công ty
 • Giá trị cuối kỳ dự báo
 • Giá trị vốn chủ sở hữu của công ty

Để được tư vấn và báo giá miễn phí về cách thẩm định giá cho công ty mới, xin liên hệ: 0901.186.700

Thẩm định giá Hoàng Quân – CN Hà Nội

Website: www.thamdinhgiahanoi.com

 • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700