DANH SÁCH CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2024 MỚI NHẤT

Ngày 29/12/2023 Bộ Tài Chính ra thông báo số 1315/TB-BTC về việc công bố Danh sách các thẩm định viên, doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh Thẩm định giá từ 1/1/2024. Theo danh sách sẽ có 278 công ty thẩm định giá cùng khoảng 3000 thẩm định viên đủ điều kiện pháp lý thực hiện hoạt động dịch vụ thẩm định giá trong năm nay.

cong ty tham dinh gia 2024, doanh nghiệp thẩm định giá uy tín, danh sach cong ty tham dinh gia 2024

Tại sao Bộ Tài chính công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá?

Thẩm định giá là hoạt động kinh doanh có điều kiện, thuộc ngành tài chính ngân hàng. Cụ thể, các quy định về lĩnh vực thẩm định giá cần tuân theo các quy định về Luật giá, Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ tài chính quy định và ban hành.

Vì vậy, để công khai tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về các Công ty, doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện pháp lý kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam, thường niên hàng năm Bộ Tài chính sẽ công bố danh sách trên.

cong ty tham dinh gia 2024, doanh nghiệp thẩm định giá uy tín, danh sach cong ty tham dinh gia 2024

Danh sách công ty thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá năm 2024 sẽ được cập nhật, thay đổi, bổ sung (nếu có) bởi Bộ Tài chính trong thời gian ban hành.

Thẩm định giá Hoàng Quân tiếp tục được chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá

Công ty thẩm định giá Hoàng Quân với năm thứ 22 liên tiếp được Bộ tài chính cấp Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá trên toàn quốc. Chứng thư thẩm định giá do Hoàng Quân phát hành có đủ kiện pháp lý và là cơ sở xác định giá trị tài sản nhằm phục vụ những mục đích như: thế chấp vay vốn ngân hàng, bảo lãnh tài chính cho định cư nước ngoài, xác định giá trị tài sản cho mua bán, góp vốn đầu tư, xử lý tranh chấp, thanh lý, bảo hiểm – đền bù, thừa kế, đấu thầu…

cong ty tham dinh gia 2024, doanh nghiệp thẩm định giá uy tín, danh sach cong ty tham dinh gia 2024

DANH SÁCH CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2024

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật giá và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, các tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông tin chi tiết:

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0974 959 578