Giữa thời dịch bệnh, Bộ tài chính đề xuất giảm 29 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021

Nhằm hỗ trợ những khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân trong sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính vừa có đề xuất bằng văn bản gửi tới các Bộ, cơ quan liên quan về việc kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí đến hết ngày 31/12/2021.

Chỉ thị 11/CT-TTg lần thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ

Khi bước vào năm 2020 với muôn vàn khó khăn do dịch bệnh Covid -19 gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Trước những khó khăn của thực tiễn, Thủ tướng CP đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Thực hiện theo chỉ thị trên, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan để ban hành 21 thông tư điểu chỉnh giảm 29 khoản phí, lệ phí với các mức giảm như:

  • Giảm 70% các mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp
  • Giảm 67% mức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp
  • Giảm 50-70% mức thu phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính
  • Giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

bộ tài chính đề xuất gia hạn giam phí đến hết năm 2021, giảm phí hết năm 2021, bộ tài chính

Ngoài ra còn có thông tư điều chỉnh giảm 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán… Các thông tư điều chỉnh giảm phí, lệ phí trên có hiệu lực từ ngày ký đến hết 31/12/2020.

Thông tư 112/2020/TT-BTC lần thứ 2 của Bộ tài chính

Bước sang năng 2021, tình hình dịch bệnh tuy đã được kiểm soát tốt hơn song những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch trên vẫn còn gây ra rất nhiều khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội…Vì vậy, Bộ tài chính đã kiến nghị Thủ tướng tiếp tục giảm các khoản phí, lệ phí trong năm 2021.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định kéo dài thời gian giảm 29 khoản phí, lệ phí (đã giảm năm 2020 nêu trên) đến hết ngày 30/6/2021 nhằm hỗ trợ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

bộ tài chính, gia hạn giảm phí, phí tham dinh

Theo thống kê, số giảm thu ngân sách từ phí, lệ phí khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đề xuất điều chỉnh giảm phí, lệ phí lần 3 của Bộ tài chính

Thời gian 30/6/2021 sắp hết, tuy nhiên hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới các hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong sản xuất kinh doanh…Vì vậy, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5377/BTC-CST ngày 24/5/2021 xin ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan về việc tiếp tục duy trì thời gian giảm các khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021. Theo dự kiến, số giảm thu ngân sách từ giảm các khoản phí, lệ phí trên khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đề xuất trên nếu được Thủ tướng CP thông qua sẽ góp phần kịp thời giảm thiểu khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh doanh trước đại dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời thể hiện sự đồng lòng quyết tâm và đoàn kết giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nộp thuế của Việt Nam.

Nguồn: Thông tin từ Bộ tài chính

Thông tin Thẩm định giá

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700