7 trường hợp đất và 5 trường hợp tài sản không được cấp sổ đỏ từ 1/8

Từ 1/8/2024, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai sẽ áp dụng những quy định mới. Trong đó có 7 loại đất sẽ không được cấp chứng nhận quyền sử dụng. Hãy cùng thẩm định giá Hoàng Quân tìm hiểu.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8 nêu 7 trường hợp đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

luật đất đai 2024, trường hợp cấp sổ đỏ, định giá đất, đất đai, bất động sản

1. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn gồm xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; công trình công cộng do UBND cấp xã đầu tư, quản lý, sử dụng, sẽ không được cấp sổ đỏ.

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý

Đất được Nhà nước giao để quản lý, sẽ không được cấp sổ đỏ, gồm:

 • Đất công trình công cộng và hành lang bảo vệ an toàn công trình;
 • Đất có mặt nước của sông và đất có mặt nước chuyên dùng;
 • Quỹ đất đã được Nhà nước thu hồi;
 • Đất để thực hiện dự án đầu tư;
 • Đất dùng vào mục đích công cộng;
 • Đất chưa giao, chưa cho thuê tại địa phương;
 • Đất chưa sử dụng tại các đảo;
 • Đất giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

luật đất đai 2024, trường hợp cấp sổ đỏ, định giá đất, đất đai, bất động sản

Trong những trường hợp nêu trên, nếu đất được giao để sử dụng nằm chung với đất được giao để quản lý, thì được cấp sổ đỏ với phần diện tích giao sử dụng theo quyết định giao đất, cho thuê đất của Nhà nước.

3. Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất

Đối với đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, cũng không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đã được phê duyệt.

4. Đất khoán

Đất nhận khoán không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đất nông nghiệp, lâm nghiệp có nguồn gốc là đất được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước 1/2/2015 theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

luật đất đai 2024, trường hợp cấp sổ đỏ, định giá đất, đất đai, bất động sản

5. Đất có quyết định thu hồi của Nhà nước

Đất đã có quyết định thu hồi của Nhà nước không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đã quá ba năm từ khi có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện dự án.

6. Đất đang tranh chấp, kê biên

Đất đang tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án hoặc quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cũng không thuộc diện được cấp sổ đỏ.

luật đất đai 2024, trường hợp cấp sổ đỏ, định giá đất, đất đai, bất động sản

7. Đất được giao cho tổ chức sử dụng vào mục đích công cộng

Các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để dùng vào mục đích công cộng không nhằm kinh doanh, sẽ không được cấp sổ đỏ.

Ngoài các loại bất động sản, đất đai trong 7 trường hợp nêu trên không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Luật đất đai 2024 cũng quy định rõ 5 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sở hữu)

luật đất đai 2024, trường hợp cấp sổ đỏ, định giá đất, đất đai, bất động sản

 • Đầu tiên, tài sản gắn liền với thửa đất thuộc 7 trường hợp nêu trên, sẽ không được cấp sổ đỏ.
 • Thứ hai, nhà ở, công trình xây dựng tạm thời trong thời gian xây công trình chính hoặc công trình bằng tranh, tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ vận hành công trình chính, cũng không được cấp sổ đỏ.
 • Thứ ba, tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, quyết định thu hồi đất của Nhà nước, sẽ không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đã quá ba năm mà không thực hiện dự án.
 • Thứ tư, nhà ở, công trình xây dựng sau thời điểm cấm xây dựng; lấn chiếm mốc giới bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được phê duyệt mà không phù hợp quy hoạch.
 • Thứ năm, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, cũng không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp tài sản đã xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp.

Trên đây là những điểm mới của Luật Đất đai 2024 so với Luật Đất đai 2013, khi nêu cụ thể các trường hợp đất hoặc tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ. Luật cũ không đề cập nội dung này mà chỉ nêu các trường hợp đất hoặc tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ.

Nguồn: Luật đất đai sửa đổi 2024

Thông tin liên hệ Thẩm định giá đất

 • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700