Chính thức ban hành 4 phương pháp định giá đất từ 2.2024

Ngày 5/2, Thủ tướng Chính phỉ vừa ban hành Nghị định 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó có quy định 4 phương pháp định giá đất gồm so sánh, thu nhập, thặng dư hệ số điều chỉnh giá đất.

phương pháp định giá đất, thẩm định giá đất, chính phủ ban hành

Định giá đất bằng phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là việc điều chỉnh mức giá trị của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá. Cách làm là phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá.

Phương pháp so sánh được áp dụng để thẩm định giá cho diện tích đất có ít nhất 3 thửa đất tương đồng nhất định, cùng mục đích sử dụng đất.

Phương pháp thặng dư

Phương pháp thặng dư là phương pháp được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

phương pháp định giá đất, thẩm định giá đất, chính phủ ban hành

Phương pháp thặng dư được áp dụng để định giá đối với trường hợp thửa đất, khu đất để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện áp dụng phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập.

Phương pháp thu nhập

Phương pháp thu nhập là phương pháp được thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân/năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 3 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá.

Phương pháp thu nhập được sử dụng để định giá đối với những mảnh đất, khu đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở… không đủ điều kiện, tiêu chí áp dụng phương pháp so sánh.

phương pháp định giá đất, thẩm định giá đất, chính phủ ban hành

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh, thành ban hành thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất phổ biến trên thị trường.

Phương pháp hệ này được áp dụng để xác định giá đất đối với thửa đất, khu đất đã được quy định trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Trên đây là 4 phương pháp định giá đất mới nhất, được Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với Luật Đất đai (sửa đổi). Như vậy, so với quy định cũ trước đây, phương pháp định giá chiết trừ đã được loại bỏ.

Thông tin chi tiết

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700