THẨM ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY

Cổ phiếu được các cơ quan nhà nước quy định là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu hợp pháp cổ phần của công ty phát hành nó. Việc xác định giá trị cổ phiếu hay thẩm định giá cổ phiếu công ty sẽ quyết định đến giá trị của doanh nghiệp phát hành cũng như quyền lợi cổ tức của các cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu đó.

tham dinh gia co phieu, đinh giá cổ phiếu, giá trị cổ phiếu, chứng khoán

Các loại cổ phiếu hiện nay

Như đã nói ở trên, cổ phiếu là một loại chứng khoán. Bên cạnh cổ phiếu, chứng khoán còn bao hàm các loại chứng nhận sở hữu hợp pháp đối với tài sản/phần vốn của đơn vị phát hành như: trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phát sinh, chứng quyền...Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty phát hành.

Có hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thườngcổ phiếu ưu đãi.

  1. Cổ phiếu thường (hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông) là cổ phiếu mà người sở hữu có quyền dự họp đại hội cổ đông cũng như có quyền biểu quyết những vấn đề lớn của công ty.
  2. Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu mà người sở hữu sẽ hoặc được hưởng một số đặc quyền hơn hoặc bị hạn chế một số quyền - tùy vào loại hình ưu đãi của cổ phiếu đó so với cổ phiếu phổ thông. Có ba loại cổ phiếu ưu đãi phổ biến
  • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: được trả cổ tức cao hơn người nắm cổ phiếu phổ thông nhưng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Người nắm giữ cổ phiếu này được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được thoả thuận trước. Người nắm cổ phiếu này cũng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có các quyền như cổ phiếu phổ thông bao gồm quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhưng không được chuyển nhượng cổ phiếu đó cho người khác.

tham dinh gia co phieu, đinh giá cổ phiếu, giá trị cổ phiếu, chứng khoán cong ty

Thẩm định giá cổ phiếu

Thẩm định giá cổ phiếu được hiểu là hoạt động nghiệp vụ nhằm xác định giá trị thực hay giá trị nội tại của một cổ phiếu tại thời điểm thẩm định hay nói đơn giản hơn là ta đánh giá xem cổ phiếu đó đáng giá bao nhiêu tiền. Việc định giá cổ phiếu sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được giá trị trước khi xuống tiền đầu tư mã cổ phiếu đó.

Các phương pháp định giá cổ phiếu công ty

- Phương pháp thẩm định giá dựa vào tỷ số P/E: Là phương pháp thông dụng và phổ biến nhất, phù hợp với tất cả nhà đầu tư, đặc biệt rất hiệu quả đối với các nhà đầu tư cá nhân vì phương pháp này có ưu điểm dễ tính và dễ hiểu. Phương pháp thẩm định giá cổ phiếu dựa vào tỷ số P/E được xây dựng trên cơ sở so sánh tỷ số P/E của doanh nghiệp “tương tự” hoặc “có thể so sánh” để tìm ra giá trị của doanh nghiệp cần thẩm định giá.

- Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (DDM): Nhiều nhà phân tích xem cổ tức có mối quan hệ với giá trị thực của công ty trong dài hạn: vì nó ít biến động hơn lợi nhuận hiện hành.Việc sử dụng mô hình DDM có vẻ phù hợp đối với những công ty có khả năng sinh lời và ở giai đoạn trưởng thành, và không tiến triển trong những ngành đang tăng trưởng nhanh.

Nhà đầu tư mua cổ phiếu doanh nghiệp là nhằm có được thu nhập trong tương lai, bao gồm cổ tức và tiễn lãi về vốn khi chuyển nhượng cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong mãi mãi, thì giá trị doanh nghiệp (đối với chủ sở hữu) được đo bằng giá trị hiện tại của tất cả các khoản cổ tức thu được trong tương lai, hay giá trị có thể được xác định bằng tổng giá trị các loại cổ phiếu mà doanh nghiệp đang lưu hành.

- Phương pháp thẩm định giá dựa vào tỷ số P/B: Chỉ số P/B là viết tắt của Price to Book Value Ratio (PBR), còn gọi tỷ số P/B, Phương pháp P/B là một công cụ của phương pháp phân tích cơ bản để định giá cổ phiếu. P/B là tỷ số thể hiện giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần tài sản ròng (công bố trong báo cáo tài chính) của doanh nghiệp. Hay: Chỉ số P/B là số tiền phải trả cho 1 đồng vốn chủ sở hữu. Phương pháp P/B được tính theo công thức:

  • P/B = Giá thị trường / Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu
  • Hay  P/B = Vốn hóa công ty / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

  • P = Price = Market Price: Giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
  • B =  Book Value: Giá trị sổ sách của một cổ phiếu

Cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/B cũng là 1 trong những phương pháp đơn giản nhất. Tỷ số giá thị trường trên giá sổ sách (P/B) là quan hệ tỷ lệ giữa giá thị trường một cổ phiếu với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó. Phương pháp thẩm định giá dựa vào tỷ số P/B được xây dựng dựa trên cơ sở so sánh tỷ số P/B của các doanh nghiệp “tương tự”, hoặc “có thể so sánh” để tìm ra giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá.

tham dinh gia co phieu, đinh giá cổ phiếu, giá trị cổ phiếu, chứng khoán 3

Công ty thẩm định giá cổ phiếu tốt nhất

Dịch vụ thẩm định giá, định giá cổ phiếu  là một trong những lĩnh vực chuyên sâu của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân. Chúng tôi luôn tự tin với thế mạnh của mình như: gần 20 năm hoạt động trong ngành thẩm định giá, kho dữ liệu thông tin dồi dào, đội ngũ chuyên gia thẩm định đông đảo, có trình độ cao, quy trình thẩm định nhanh, chặt chẽ, tối giảm chi phí thẩm định…Thẩm định giá Hoàng Quân sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin về giá trị của các bất động sản với độ tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định.

Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân là đơn vị tiên phong trong ngành thẩm định giá, được tổ chức BVQI (Anh Quốc) cấp chứng nhận về quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Thẩm định giá Hoàng Quân luôn hoạt động theo phương châm “Độc lập – Khoa học – Chính xác – Toàn diện – Hiệu quả”.

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700