Đất thuê trả tiền hàng năm được giảm 30% tiền thuê năm 2023

Để kích cầu nền kinh tế cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg với nội dung giảm 30% tiền thuê đất Nhà nước trong năm 2023. Quyết định được thi hành từ 20/11/2023.

đất thuê trả tiền, thuê đất nhà nước, thẩm định giá đất thuê, giảm tiền thuê đất

Giảm 30% tiền đất thuê trả tiền hàng năm

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

đất thuê trả tiền, thuê đất nhà nước, thẩm định giá đất thuê, giảm tiền thuê đất

Việc giảm tiền thuê đất không thực hiện trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Toàn ngành Thuế triển khai quyết định

Ngay sau khi Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg được ban hành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 08/CĐ-TCT về việc thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Thuế khẩn trương triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung của chính sách giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg tới các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

đất thuê trả tiền, thuê đất nhà nước, thẩm định giá đất thuê, giảm tiền thuê đất

Tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam... để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg.

Nguồn: tổng hợp Internet

Thông tin chi tiết:

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700