DANH SÁCH CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ 2021-2022

Theo thông báo số 1079/TB-BTC ban hành ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, cả nước hiện nay có 410 Doanh nghiệp, tổ chức được cấp phép đủ điều kiện hoạt động trong ngành nghề Thẩm định giá, với gần 2000 cá nhân được cấp thẻ Thẩm định viên.

Nhằm công khai danh sách Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021 tại các Doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính đã có văn bản thông báo và danh sách chi tiết về nội dung trên.

Theo đó, trong  hơn 400 Công ty thẩm định giá năm 2021 có những công ty thẩm định giá hoạt động chuyên sâu trong lĩnh thẩm định giá, doanh nghiệp định giá thuộc cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp kiểm toán tài chính có lĩnh vực thẩm định giá...

danh sách công ty thẩm định giá, công ty thẩm định gia uy tin, cong ty dinh gia bo tai chinh

danh sách công ty thẩm định giá, công ty thẩm định gia uy tin, cong ty dinh gia bo tai chinh

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật giá và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, các tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.

CHI TIẾT DANH SÁCH CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2021

Thông tin chi tiết:

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700