Bảng giá đất Bắc Ninh 2021 cập nhật mới nhất

Nhằm quy định rõ giá trị các loại đất tại các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giúp phục vụ cho các hoạt động như tính thuế sử dụng đất, đền bù giải tỏa, các loại lệ phí liên quan tới đất… ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024.

Theo đó, bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và hệ số K áp dụng theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/01/20120 đến 31/12/2024, gồm:

Bảng giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác và đất rừng sản xuất.

STT Loại đất

 Mức giá (đồng/m2) 

1 Đất nông nghiệp
a Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác 70.000
b Đất rừng sản xuất 30.000

bảng giá đất bắc ninh 2021, giá đất bắc ninh 2020, giá đất bắc ninh, khung giá nhà nước đất tỉnh bắc ninh

  • Bảng giá đất ở tại đô thị.
  • Bảng giá đất ở ven quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị.
  • Bảng giá đất ở tại nông thôn.
  • Bảng giá đất khu đô thị, khu nhà ở (ngoài đô thị).
  • Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
  • Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
  • Bảng giá đất thương mại dịch vụ.

CHI TIẾT BẢNG GIÁ ĐẤT BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

Thông tin liên hệ:

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0974 959 578