Bảng giá đất Hòa Bình năm 2021 cập nhật mới nhất

Theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình công bố về Bảng khung giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm 2020 đến hết năm 2024. Theo đó, giá đất tại 11 huyện và Thành phố trực thuộc Tình có sự khác nhau.

Theo quyết định 57/2019/QĐ-UBND, Bảng giá đất năm 2020 – 2024 của tỉnh Hòa Bình bao gồm 13 bảng giá đất các loại được chi thành 2 nhóm là Nhóm đất Nông nghiệp và Nhóm đất phi Nông nghiệp, gồm:

I. Nhóm đất Nông nghiệp

 1. Bảng giá đất trồng lúa
 2. Bảng giá đất trồng cây hàng năm
 3. Bảng giá đất trồng cây lâu năm
 4. Bảng giá đất rừng sản xuất
 5. Bảng giá đất rừng phòng hộ
 6. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

II. Nhóm đất phi Nông nghiệp

 1. Bảng giá đất tại nông thôn
 2. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
 3. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.
 4. Bảng giá đất tại đô thị
 5. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
 6. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.
 7. Bảng giá đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

bang gia dat hoa binh 2021, gia dat tinh hoa binh moi nhat, bang gia dat nha nuoc hoa binh

Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất tại Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2024.

Bảng giá đất Hòa Bình theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND được dử dụng làm căn cứ để:

 • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
 • Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 • Tính thuế sử dụng đất;
 • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 • Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất.

​CHI TIẾT BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH HÒA BÌNH 2020-2024

 • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700