Bảng giá đất Hà Nam năm 2023 cập nhật mới nhất

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định giá đất các loại và hệ số K trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2024.

Bảng giá đất nhà nước do UBND tỉnh Hà Nam ban hành nhằm mục đích làm căn cứ để xử lý các giao dịch pháp lý như:

  • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân
  • Tính thuế sử dụng đất
  • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai
  • Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai
  • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

bang gia dat ha nam, gia dat nha nuoc tinh ha nam, gia dat den bu ha nam

​I. Giá đất Nông nghiệp Hà Nam (Đơn vị: đồng/m2)

  • Khu vực các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục

Stt Loại đất  Đồng Bằng   Miền Núi 
1 Đất trồng cây hàng năm; Đất nuôi trồng thủy sản     60.000 35.000
2 Đất trồng cây lâu năm 72.000 45.000
3 Đất rừng sản xuất   25.000
  • Đất nông nghiệp khu vực đồi núi

  1. ​Huyện Kim Bảng: Các xã có đồi núi thì phạm vi, ranh giới thì được xác định như sau:
Stt Tên xã   Phạm vi, ranh giới khu vực
1 Xã Thanh Sơn Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)   
2 Xã Thi Sơn Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)   
3 Xã Liên Sơn Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
4 Xã Khả Phong Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
5 Thị trấn Ba Sao Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
6 Xã Tượng Lĩnh Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)
7 Xã Tân Sơn Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi)

BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NAM 2021 CẬP NHẬT MỚI NHẤT

bieu phi tham dinh bds, phí thuê định giá đất, chi phí thẩm định

Thông tin chi tiết:

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700