Có 63.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022

Bộ kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết trong 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 63 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 761 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp, giảm 2,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới

Trong tháng 5/2022, cả nước có 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 125,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 89,5 nghìn lao động, giảm 10,9% về số doanh nghiệp, giảm 23,4% về vốn đăng ký và giảm 14,6% về số lao động so với tháng 4/2022.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 15,2% về số doanh nghiệp, giảm 16,5% về số vốn đăng ký và tăng 24% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 14% so với tháng trước và giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

doanh nghiệp mới thành lập, vốn đăng ký, công ty mới

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 63 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 761 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 437,7 nghìn lao động, tăng 12,9% về số doanh nghiệp, giảm 2,2% về vốn đăng ký và tăng 6,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2022, có tới 35,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 57,8% so với cùng kỳ năm 2021; nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên thị trường trong 5 tháng đầu năng 2022 lên 98,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2021.Trung bình một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 1.684,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 22,1 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2022 là 2.445,3 nghìn tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính theo khu vực kinh tế, có 913 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021; gần 16,2 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp – xây dựng, tăng 5,9%; khoảng 45,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 15,8%.

Theo khu vực kinh tế, 5 tháng đầu năm nay, có 913 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; gần 16,2 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 5,9%; 45,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 15,8%.

Số lượng doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động

Trong 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 45,9 nghìn doanh nghiệp dừng hoạt động kinh doanh có thời hạn, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2021; có 19 nghìn doanh nghiệp dừng hoạt động chờ giải thế, giảm 4,8%; 6,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 14% so với cùng kỳ. Trung bình một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Riêng trong tháng 5/2022, cả nước có 4.964 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.186 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,3% và giảm 1,1%; có 1.339 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,1% và tăng 4,7%.

Nguồn: Bộ kế hoạch & đầu tư

Thông tin về Thẩm định giá doanh nghiệp

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700