THẨM ĐỊNH GIÁ DỰ TOÁN GÓI THẦU

Dự toán chi phí gói thầu là một yêu cầu cần thiết trong quá trình chào thầu các dự án theo quy định pháp luật. Thẩm định giá dự toán gói thầu là xác định tính chính xác trong giá trị của các danh mục được liệt kê trong dự toán cũng như tổng giá trị dự toán đó.

Thẩm định giá khác thẩm tra dự toán như nào?

Thẩm định giá dự toán là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo có trong danh mục đấu thầu theo quy định của luật giá.

Thẩm tra dự toán là kiểm tra và xác định dự toán do bên tư vấn thiết kế lập xem đã phù hợp với quy định hiện hành và mặt bằng giá cả, chế độ chính sách của Nhà nước ở thời thẩm tra hay chưa

thẩm định giá dự doán, tham dinh gia goi thau, moi thau, dinh gia thiet bi moi thau

Như vậy xét về khía cạnh chuyên môn nghiệp vụ thì Thẩm định giá tập trung vào giá trị quy đổi ra tiền của các tài sản, dịch vụ theo các mục đích nhất định. Còn thẩm tra là tập trung vào tính đúng đắn của việc lập danh mục, dự toán đó có đúng với các quy định hiện hành.

Nội dung thẩm định giá dự toán gói thầu

  • Kiểm tra giá tiền, số lượng, chủng loại các thiết bị, đầu danh mục trong dự toán có phù hợp với giá cả thị trường ở thời điểm thẩm định giá.
  • Kiểm tra tính pháp lý, đúng đắn của dự toán có phù hợp với quyết định đấu thầu của cơ quan mời thầu.
  • Xác định giá trị dự toán gói thầu sau thẩm định để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán của gói thầu đó.

Chi phí thẩm định giá dự toán gói thầu

Chi phí thuê thẩm định giá hay còn gọi là phí thẩm định giá là khoản tiền mà đơn vị muốn thẩm định giá trả cho các công ty/tổ chức (có chức năng thẩm định giá)đứng ra tiến hành thẩm định giá. Phí thẩm định giá có 2 cách để tính:

  • Một là tính theo phần trăm (%) của tổng giá trị dự toán gói thầu cộng với chi phí phát sinh như: công tác phí...
  • Hai là theo giá trọn gói thỏa thuận giữa hai bên

Để được báo giá tốt nhất, liên hệ: 0901 186 700 – 024 7777 8688

Hồ sơ thẩm định giá dự toán gói thầu

  • Công văn, phiếu yêu cầu thẩm định giá dự toán
  • Dự toán, danh mục thiết bị cần thẩm định giá
  • Quyêt định đấu thầu, mời thầu (nếu có)

Công ty thẩm định giá Hoàng Quân là đơn vị có gần 20 năm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thẩm định giá. Trong đó đã có nhiều kinh nghiệm thẩm định giá dự toán các lĩnh vực khác nhau như: công trình xây dựng, thiết bị cơ điện,  nội thất – thiết bị văn phòng, thiết bị y tế, thiết bị giáo dục – văn phòng phẩm…

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 186 700